De senaste åren har det blivit vanligare med egenanställningsföretag, även kallade faktureringsföretag, plattformsföretag eller självanställningsföretag. Dessa företag erbjuder ett alternativ till att starta företag. I praktiken innebär detta för det mesta att företaget sköter din fakturering och bokföring, mot en andel av dina intäkter på mellan fyra och sex procent. Alla bolag marknadsför sig med att de minskar krånglet för dig som är frilansare.

Hur står sig dessa företag och deras lösningar jämfört med att starta och driva ett eget bolag? Det finns vissa fördelar, men det finns också nackdelar som det är viktigt att vara medveten om. Om du väljer vägen via ett av dessa bolag kommer du nämligen inte att starta ett eget företag. Det medför att du inte kan utnyttja de förmåner som är tillgängliga för den som driver ett eget företag.

Nackdelar med att välja egenanställning

Det blir svårare att upprätta avtal


När du skriver ett avtal med en kund om att utföra en uppgift är det viktigt att du informerar kunden om att det inte är du som kommer att fakturera, utan att det kommer att göras av egenanställningsbolaget. I annat fall kommer fakturan att ha fel avsändare, vilket innebär att den är felaktig.

Du kan inte göra lika stora avdrag

Möjligheten att göra avdrag är viktig för många företag, inte minst när de befinner sig i uppstartsfasen. Det kan handla om att köpa in datorer och annan utrustning som behövs för att kunna bedriva näringsverksamhet, eller att köpa in råvaror som ska förädlas eller produkter som sedan ska säljas vidare.

Det går att göra avdrag via ett faktureringsföretag, men enbart för de kostnader som klassas som förbrukningsmaterial. Dator, telefonabonnemang och annat som inte köps in specifikt för ett särskilt uppdrag kan dras av under tjänst i din deklaration, men de första 5000 kronorna är inte avdragsgilla. Du kan alltså inte göra lika stora avdrag om du väljer att gå via ett faktureringsföretag.

Du kan inte avstå lön

Ett egenanställningsföretag kan inte vänta med att betala ut din lön. Om du fakturerar mycket en månad kommer du att få betala mycket i skatt när dessa pengar kommit in – du kan inte portionera ut lönen under flera månader, och spara en del till utdelning, vilket du hade kunnat göra om du haft ett aktiebolag.

Ditt anställningsavtal kanske förbjuder det

Många anställningsavtal innehåller klausuler om att den anställde endast får ha en arbetsgivare. Om du väljer att fakturera via egenanställningsföretag är det företaget i teorin din arbetsgivare. Detta är en viktig skillnad mot om du driver eget företag och betalar FA-skatt. Det kan naturligtvis också vara så att ditt anställningsavtal förbjuder dig att driva ett företag. Läs därför alltid ditt avtal noga, och prata med dina chefer om du är osäker.

Du kan inte åta dig alla typer av uppdrag

När du åtar dig ett uppdrag för en kund måste detta godkännas av det egenanställningsföretag som du använder. Företaget kommer bara att godkänna uppdrag som de har möjlighet att teckna försäkring för. Det innebär att vissa typer av uppdrag inte kan komma på fråga, exempelvis transport av personer.

Du kan inte anställa

Om du blir framgångsrik som frilansare, och vill växla upp genom att anställa, kan du inte göra det inom ramen för ditt avtal med egenanställningsbolaget.

Egenanställning eller eget företag?

Om du använder dig av ett egenanställningsföretag kommer du att få betala en avgift till företaget. I gengäld betalar företaget sociala avgifter för dig. Väljer du att istället ha egen firma sparar du in denna avgift, och betalar själv dina sociala avgifter. Om du tycker att bokföring är krångligt kan du ta hjälp av en redovisningskonsult för detta, men det slipper du om du istället väljer egenanställning.

Så vilket är egentligen bäst? Det beror till största delen på om bokföring är avskräckande för dig, och över hur lång tid uppdraget sträcker sig.

Egenanställd frilansareOm du blir erbjuden ett kortare uppdrag, under en begränsad tid, och inte kommer att behöva göra några inköp för att komma igång med arbetet, då kan det fungera att fakturera via egenanställningsföretag. Det gäller framför allt om du tycker att det är krångligt att fakturera och bokföra. Isabella “Blondin-Bella” Löwengrip rekommenderar på sin blogg egenanställning för den som fakturerar mindre belopp (upp till 20 000 kronor) vid några få tillfällen under året. Det kan fungera bra för extraknäck, anser Löwengrip.

Egenanställning kan också fungera om du vill testa en affärsidé, förutsatt att det är en inom en bransch där företaget kan försäkra dig (mer om detta ovan). Om det visar sig att idén fungerar kan du driva den vidare i ditt eget företag.

Om det istället handlar om en verksamhet som ska pågå under en längre tid, och/eller där det krävs att du gör inköp till verksamheten, är det mer fördelaktigt om du startar ett eget företag. De bolagsformer som du kan starta på egen hand är aktiebolag och enskild firma. Isabella Löwengrip rekommenderar här aktiebolag.

Tänk på att olika a-kassor skiljer sig åt när det kommer till synen på egenanställning. Vissa kassor betraktar egenanställning som att du driver ett eget företag, och det kan påverka vilken ersättning du har rätt till om du blir arbetslös.

Mer om att ta uppdrag och fakturera genom egenanställning finns att läsa på Skatteverkets webbplats.

Fakta om egenanställningar

  • De flesta som använder egenanställningsföretag är mellan 25 och 40 år gamla.
  • De allra flesta använder denna anställningsform under några år, och startar sedan egen firma, alternativt blir anställda.
  • Egenanställning är vanligt i branscher med många frilansare, som journalistik och illustration.
  • Under år 2017 var mer än 44 000 personer i Sverige egenanställda.
  • Den svenska egenanställningsbranschen omsatte under 2017 mer än 1,2 miljarder kronor.

Källor: Sydsvenskan, Egenanställningsföretagens branschorganisation

Räkneexempel för egenanställning

  • Du fakturerar en kund 15 000 kronor, via ett faktureringsbolag.
  • Företaget tar en avgift, i detta fall 6 %.
  • Om du är yngre än 65 år dras 44 % i skatt och arbetsgivaravgifter.
  • Om du är 65 år eller äldre dras 37 % i skatt och arbetsgivaravgifter.
  • Resten tillfaller dig: 7510 kr om du är under 65, 8482 kr om du är över 65.