Vilken företagsform eller bolagsform man ska välja beror på vilken typ av verksamhet det är man ska starta. Det finns fem olika bolagsformer i Sverige.

Om du står i begrepp att starta ett företag har du fem företagstyper att välja på. Dessa är:Hemmakontor med laptop

 • aktiebolag,
 • ekonomisk förening,
 • handelsbolag,
 • enskild firma,
 • kommanditbolag.

I praktiken är det dock sällan en entreprenör har att välja mellan alla dessa fem. De olika företagsformerna lämpar sig nämligen för olika verksamheter. För att kunna starta ett aktiebolag krävs exempelvis ett aktiekapital, och för att starta ett handelsbolag eller ett kommanditbolag behöver man vara mer än en person.

Alla de olika formerna har sina fördelar och nackdelar och vilken man ska välja beror lite på vilken typ av mål man har med sitt företag. Några frågor att ställa sig, som kan underlätta valet av företagsform, är följande:

 • Har jag pengar som jag kan investera i företaget?
 • Vill jag driva företaget på egen hand, eller tillsammans med en eller flera andra personer?
 • Känner jag någon som kan vara delägare?
 • Ska företaget vara en egen juridisk person, och kunna sluta egna avtal?
 • Är det viktigt att kunna skilja på mina egna pengar och företagets?
 • Vill jag vara ansvarig för företagets skulder?

Rent generellt kan sägas att ju mer du lämnar ifrån dig av makten i ett företag, desto mindre personlig ekonomisk risk tar du samtidigt.

Enskild firma

Enskild firma med kreativ inriktningDen enklaste formen av företag är en enskild firma, som inte är en självständig juridisk person. Det är istället du som ägare som bestämmer allt i företaget och du använder ditt eget personnummer som organisationsnummer för företaget. Vill man till exempel hyra en lokal är man personligen ansvarig för detta, inte företaget. Skulle man därför dra på sig skulder drabbas ens privata ekonomi av detta varför det är viktigt att hålla isär sin egen privata ekonomi och företagets. För att minska ned på riskerna med att driva enskild firma kan man teckna en försäkring för sitt företag.

Då det inte finns något krav på en juridisk ansvarig person finns det heller inget krav på en revisor. Däremot är man som ägare av företaget bokföringsskyldig vilket är viktigt att tänka på. Har man ingen tidigare erfarenhet av liknande arbete kan det dock ändå vara en god idé att ta hjälp av en revisor. Detta frigör också mer tid där man kan ägna sig åt sin kärnverksamhet istället för ekonomiskt arbete. Som enskild företagare kan man även anställa personer men man får då registrera sig som arbetsgivare först.

Det är viktigt att vara medveten om att din personliga ekonomi och företagets ekonomi då blir tätt sammanlänkade. Du blir personligen ansvarig för lån, alla eventuella anställda samt för diverse avtal. Av denna anledning är det få som fortsätter att driva sina företag i denna form när det blir dags att anställa.

Handelsbolag

Att ha handelsbolag som bolagsform innebär att man måste vara minst två ägare i företaget som då kallas bolagsmän. Ett handelsbolag kostar 900 kr att registrera och när man ansöker om registrering bör man vara beredd på att lämna namnförslag, en beskrivning av verksamheten samt vilka som ska vara bolagsmän och firmatecknare.

Ett handelsbolag är en egen juridisk person, vilket kan vara en fördel om ni vill att ert företag ska kunna ingå avtal. Om företaget drar på sig skulder är det dock ni som är delägare som är ansvariga för dessa.

Kommanditbolag

En speciell variant av handelsbolag är kommanditbolaget, som kräver minst två bolagsmän. Den ena bolagsmannen, komplementären, är obegränsat ansvarig för företagets skulder, medan den andra, kommanditdelägaren, endast är ansvarig för det kapital som hen bidragit med. Precis som handelsbolaget är även kommanditbolaget en juridisk person.

Aktiebolag

BolagsformerVäljer man aktiebolag som bolagsform bör man tänka på att det kräver ett startkapital på 50 000 kr. Detta kapital motsvaras av aktier som bevisar aktieägarnas innehav i bolaget och kan bestå av kontanter eller egendom som kommer till nytta i företaget. Ett aktiebolag måste ha en styrelse och ibland även en VD, som då tillsätts av styrelsen. Det är en fördel om dessa personer har tidigare erfarenhet av liknande arbete för bästa resultat. För att få starta bolag eller för att få vara med i styrelsen måste man ha fyllt minst 18 år.

Även om man startar ett aktiebolag som enskild person så måste det finnas en styrelse, men det är inte ett krav på att ha en revisor, även om det är en fördel för företagets ekonomi när det kommer till redovisning. Det är särskilt mindre bolag som kan avstå från att ha en revisor. Till skillnad från en enskild firma som företagsform har man inget personligt ansvar för företagets ekonomi utan det är endast kapitalet som kan riskeras.

Att välja företagsform

Vilken företagsform är bäst?

Vill man satsa stort och ha många anställda kan det vara bäst att starta aktiebolag vilket samtidigt ger ett mer seriöst intryck. Tänker man istället arbeta vid sidan av eller som frilans kan det passa bättre med en egen firma.

Hur väljer man företagsform?

Vilken företagsform som man ska välja beror på vilka mål man har med sitt företag. Man bör välja form utifrån hur många man tänkt sig att anställa, hur stort kapital man har och hur mycket man räknar med att omsätta.

Är bolagsformen avgörande för verksamheten?

Bolagsformen är inte avgörande i sig utan den går alltid att ändra i framtiden. Märker man till exempel att man behöver expandera sin enskilda firma till ett aktiebolag så småningom så är det inte några problem så länge man har kapital.

Vilka företagsformer utgör skattesubjekt?

Om det är själva företaget och inte ägarna som ska betala skatt och deklarera räknas det som att det utgör ett skattesubjekt. Hit hör aktiebolag och ekonomisk förening, till skillnad från enskild firma som inte är ett skattesubjekt. Där är det istället ägaren som ska redovisa resultaten.

Är förening och stiftelse företagsformer?

Både förening och stiftelse räknas som företagsformer. Ägarna i en ekonomisk förening kallas för medlemmar och har inget personligt ansvar för ekonomin. Alla måste dock betala en viss insats. En stiftelse saknar ägare utan startas för att till exempel samla in pengar till ett speciellt ändamål.

[dt_blog_list layout=”bottom_overlap” dis_posts_total=”3″ post_title_font_style=”normal:normal:none” post_date=”n” post_category=”n” post_author=”n” post_comments=”n” read_more_button_text=”Läs mer” fancy_date=”y” fancy_categories=”y” category=”1, 13″]
[dt_blog_list layout=”bottom_overlap” dis_posts_total=”3″ post_title_font_style=”normal:normal:none” post_date=”n” post_category=”n” post_author=”n” post_comments=”n” read_more_button_text=”Läs mer” fancy_date=”y” fancy_categories=”y” category=”12, 9″]